[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 7. Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán trên phần mềm AMIS.VN

7. Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán trên phần mềm AMIS.VN


Khách hàng có thể lập báo cáo quyết toán trên phần mềm AMIS.VN theo 9 bước sau:
Bước 1: Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ trong năm


Bước 2: Tính giá xuất kho, đảm bảo số liệu tồn kho đúng

Bước 3: Tính khấu hao TSCĐ, đảm bảo số liệu về TSCĐ đúng

Bước 4: Hạch toán chi phí lương, đảm bảo số liệu về tiền lương đúng

Bước 5:  Đảm bảo số liệu trên sổ Cái tài khoản thuế GTGT và tài khoản doanh thu  khớp với tờ khai và bảng kê hàng hóa

Bước 6: Đảm bảo số liệu về giá thành đúng

Bước 7: Kết chuyển lãi lỗ và tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Bước 8: Lập báo cáo tài chính, kiểm tra báo cáo tài chính và in báo cáo tài chính

Bước 9: Xuất khẩu báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuếXem thêm