[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Cho phép thiết lập ẩn/ hiện nghiệp vụ Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán từ nhân viên trong công ty.

Cho phép thiết lập ẩn/ hiện nghiệp vụ Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán từ nhân viên trong công ty.


1. Mục đích
Cho phép kế toán nhận được đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán từ nhân viên trong công ty để nhanh chóng thực hiện thu, chi tiền và quyết toán tạm ứng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Chương trình cho phép kế toán nhận được đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán từ nhân viên trong công ty bằng cách bổ sung tab Tiếp nhận đề nghị trên phân hệ Quỹ và phân hệ Ngân hàng. Để theo dõi được các đề nghị tạm ứng, thanh toán, quyết toán, kế toán cần thiết lập như sau:
    • Trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Hiển thị các nghiệp vụ. Tích chọn Tiếp nhận đề nghị tại phân hệ QuỹNgân hàng

    • Kế toán phải được phân quyền Sử dụng chức năng Tiếp nhận đề nghị trên phân hệ Quỹ và Ngân hàng. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Lưu ý: Đối với dữ liệu convert từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0, nếu kế toán có quyền Sử dụng trên phân hệ QuỹNgân hàng thì chương trình tự động thêm quyền Sử dụng chức năng Tiếp nhận đề nghị.


Xem thêm