[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 > 8. Khi trên AMIS - Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất

8. Khi trên AMIS - Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất


1. Mục đích
  • Kể từ phiên bản R11, khi nhân viên Kinh doanh thêm mới hoặc sửa Đề nghị xuất hoá đơn trên AMIS.VN- Bán hàng thì dữ liệu sẽ được tự động cập nhật về AMIS.VN - Kế toán, giúp cho dữ liệu được thông suốt và thống nhất, giảm thiểu sự sai lệch.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R11: Khi nhân viên Kinh doanh thêm hoặc sửa Đề nghị xuất hóa đơn, dữ liệu không tự động cập nhật về AMIS.VN - Kế toán, định kỳ Kế toán phải lấy/cập nhật đề nghị xuất hoá đơn dẫn đến mất nhiều thời gian và không chủ động trong công việc.
  • Từ phiên bản R11: Khi nhân viên Kinh doanh thêm mới hoặc sửa Đề nghị xuất hoá đơn trên AMIS.VN- Bán hàng thì dữ liệu được tự động cập nhật về AMIS.VN - Kế toán.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (Mục 2.1. Tự động lấy đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS.VN-Bán hàng sang AMIS.VN-Kế toán).


Xem thêm
1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn
2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ
3. Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ giao hàng.
4. Kế toán muốn cập nhật trạng thái đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS - Kế toán lên AMIS - Bán hàng để xử lý trường hợp chương trình không tự động cập nhật được tình trạng của đề nghị lên AMIS - Bán hàng
5. Cải tiến kết nối hợp đồng với AMIS - Bán hàng để thuận tiện hơn
6. Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục Khách hàng để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này
7. Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi sang AMIS.VN cập nhật được cho tất cả hợp đồng để không mất thời gian phải chọn hợp đồng cần cập nhật
9. Khi nhân viên kinh doanh thêm/sửa chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì phải tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán
10. Cho phép tự động Lấy/Cập nhật báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng