[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 > 9. Khi nhân viên kinh doanh thêm/sửa chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì phải tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán

9. Khi nhân viên kinh doanh thêm/sửa chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì phải tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán


1. Mục đích:
Từ phiên bản R11 trở đi, khi người dùng thêm/sửa Chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì chương trình tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để thuận tiện hơn trong việc quản lý thống nhất chính sách giá.
2. Chi tiết thay đổi:
 • Trước phiên bản R11: Người dùng không thể lấy được thông tin Chính sách giá từ AMIS - Bán hàng về AMIS - Kế toán, dẫn đến chính sách giá giữa AMIS - Bán hàng và AMIS - Kế toán không đồng nhất với nhau và Kế toán không tận dụng được Chính sách giá đã thiết lập từ Bán hàng mà phải nhập lại bằng tay mất nhiều thời gian.
 • Từ phiên bản R11 trở đi: Khi người dùng thêm/sửa Chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì chương trình sẽ tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (Mục 4.2 Tự động lấy danh sách Chính sách giá từ AMIS.VN - Bán hàng).

   

      

   


     

               Xem thêm
   1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn
   2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ
   3. Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ giao hàng.
   4. Kế toán muốn cập nhật trạng thái đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS - Kế toán lên AMIS - Bán hàng để xử lý trường hợp chương trình không tự động cập nhật được tình trạng của đề nghị lên AMIS - Bán hàng
   5. Cải tiến kết nối hợp đồng với AMIS - Bán hàng để thuận tiện hơn
   6. Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục Khách hàng để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này
   7. Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi sang AMIS.VN cập nhật được cho tất cả hợp đồng để không mất thời gian phải chọn hợp đồng cần cập nhật
   8. Khi trên AMIS - Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất
   10. Cho phép tự động Lấy/Cập nhật báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng