[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 > 10. Cho phép tự động Lấy/Cập nhật báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng

10. Cho phép tự động Lấy/Cập nhật báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng


1. Mục đích:
Kể từ phiên bản R11, khi thiết lập Tự động lấy Báo giá từ AMIS.VN sang Kế toán thì cho phép tự động cập nhật Báo giá từ AMIS - Bán hàng sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý được thống nhất giữa hai bên.
2. Chi tiết thay đổi:
 • Trước phiên bản R11: Chương trình không cho phép lấy, cập nhật Báo giá từ AMIS - Bán hàng về AMIS - Kế toán dẫn đến sự không đồng nhất giữa hai ứng dụng và Kế toán không tận dụng được Báo giá đã lập từ Bán hàng mà phải nhập lại bằng tay mất nhiều thời gian.
 • Từ phiên bản R11: Khi thêm/sửa Báo giá trên AMIS - Bán hàng thì sẽ tự động cập nhật về AMIS - Kế toán nếu có thiết lập Tự động lấy Báo giá từ AMIS.VN sang Kế toán trên giao diện Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (Mục 2.2 Tự động lấy danh sách báo giá từ AMIS - Bán hàng).
    


    

        

    


      

                 Xem thêm
    1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn
    2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ
    3. Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ giao hàng.
    4. Kế toán muốn cập nhật trạng thái đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS - Kế toán lên AMIS - Bán hàng để xử lý trường hợp chương trình không tự động cập nhật được tình trạng của đề nghị lên AMIS - Bán hàng
    5. Cải tiến kết nối hợp đồng với AMIS - Bán hàng để thuận tiện hơn
    6. Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục Khách hàng để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này
    7. Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi sang AMIS.VN cập nhật được cho tất cả hợp đồng để không mất thời gian phải chọn hợp đồng cần cập nhật
    8. Khi trên AMIS - Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất
    9. Khi nhân viên kinh doanh thêm/sửa chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì phải tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán