[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > 10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết

10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, kế toán có thể theo dõi số điện thoại người nhận hóa đơn để dễ dàng kiểm tra và liên hệ khi cần thiết.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R15: Trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, kế toán chỉ mới theo dõi được thông tin Tên người nhận hóa đơn, Email người nhận hóa đơn mà chưa theo dõi được thông tin Số điện thoại người nhận hóa đơn.
 • Từ phiên bản R15: Trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, kế toán có thể theo dõi được thêm thông tin Số điện thoại người nhận hóa đơn để thuận tiện trong việc theo dõi và liên hệ ngay khi cần.
Để theo dõi được thông tin Số điện thoại của người nhận hóa đơn, kế toán thực hiện như sau:
1. Khi trên AMIS.VN - Bán hàng, nhân viên kinh doanh thực hiện thêm Đề nghị xuất hóa đơn có nhập thông tin ĐT người nhận HĐ\Nhấn Cất, chương trình tự động cập nhật Đề nghị xuất hóa đơn về AMIS.VN - Kế toán.
2. Trên AMIS.VN - Kế toán, tiêu đề cột của danh sách\Nhấn chuột phải\Chọn Sửa mẫu
3. Trên giao diện sửa mẫu\Tích chọn hiển thị Số điện thoại người nhận hóa đơn
4. Nhấn Cất

5. Trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn hiển thị cột SĐT người nhận hóa đơn hiển thị thông tin Số điện thoại người nhận hóa đơn tương ứng với thông tin ĐT người nhận HĐ trên Đề nghị xuất hóa đơn nhân viên kinh doanh đã thêm trên AMIS.VN - Bán hàng
  Lưu ý: Với các Đề nghị xuất hóa đơn đã lập từ phiên bản trước, để hiển thị được thông tin Số điện thoại người nhận hóa đơn cần phải thực hiện Cập nhật đề nghị xuất hóa đơn


  Xem thêm
  1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.
  2. Cập nhật bổ sung thông tin liên hệ, email, số tài khoản, địa bàn kinh doanh của 3 văn phòng MISA Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột trên AMIS.VN - Kế toán
  3. Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT
  4.Trên Sổ chi tiết bán hàng, có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình
  5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.
  6. Với mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.
  7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần
  8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”
  9. Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN), phần [M2] Số tiền chậm nộp được tính theo mức 0,0003/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định
  11. Khi Ban tài chính từ chối xuất hóa đơn thì phần mềm tự động gửi mail cho nhân viên kinh doanh để NVKD biết kiểm tra lại đề nghị xuất hóa đơn, giúp quy trình làm việc được nhanh chóng hơn