[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > 1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.

1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, kế toán có thể thấy được tên và email của người nhận ngay trên danh sách hóa đơn điện tử để tiện hơn trong việc tra cứu và theo dõi.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R15: Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán không thể theo dõi được thông tin tên và email của người nhận hóa đơn gây khó khăn trong việc tra cứu, liên hệ ngay khi cần
 • Từ phiên bản R15: Trên danh sách hóa đơn điện tử, bổ sung thêm 2 cột Tên người nhậnEmail người nhận hiển thị thông tin tên và email người nhận để kế toán tiện hơn trong việc theo dõi và tra cứu.
Giả sử, với danh sách Tất cả hóa đơn, để hiển thị cột Tên người nhậnEmail người nhận thì kế toán có thể thực hiện như sau:
- Trên tiêu đề danh sách Hóa đơn điện tử, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
- Trên giao diện Sửa mẫu tích chọn Hiển thị cột Tên người nhậnEmail người nhận

Trên giao diện danh sách Tất cả hóa đơn sẽ hiển thị cột Tên người nhậnEmail người nhận với thông tin tương ứng đã khai báo khi Gửi hóa đơn cho khách hàng của từng hóa đơn:  Xem thêm
  2. Cập nhật bổ sung thông tin liên hệ, email, số tài khoản, địa bàn kinh doanh của 3 văn phòng MISA Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột trên AMIS.VN - Kế toán
  3. Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT
  4.Trên Sổ chi tiết bán hàng, có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình
  5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.
  6. Với mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.
  7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần
  8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”
  9. Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN), phần [M2] Số tiền chậm nộp được tính theo mức 0,0003/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định
  10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết
  11. Khi Ban tài chính từ chối xuất hóa đơn thì phần mềm tự động gửi mail cho nhân viên kinh doanh để NVKD biết kiểm tra lại đề nghị xuất hóa đơn, giúp quy trình làm việc được nhanh chóng hơn