[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Thay đổi nội dung thông báo nâng cấp từ ACT1 lên ACT2 hiển thị thêm yêu cầu gửi mail hỗ trợ khách hàng nâng cấp

Thay đổi nội dung thông báo nâng cấp từ ACT1 lên ACT2 hiển thị thêm yêu cầu gửi mail hỗ trợ khách hàng nâng cấp


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R36, Thay đổi nội dung thông báo nâng cấp từ ACT1 lên ACT2 
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R36: Khi nâng cấp từ ACT1 lên ACT 2 nội dung thông báo nhưng chưa có thông tin khách hàng gửi mail yêu cầu hỗ trợ
  • Từ phiên bản R36 trở đi: Chương trình thay đổi nội dung thông báo nâng cấp từ ACT1 lên ACT2 hiển thị thêm yêu cầu gửi mail hỗ trợ khách hàng
1. Đăng nhập vào ACT1\Click chọn Nâng cấp phiên bản mới
   2. Click chọn checkbox "Qúy khách cần MISA hỗ trợ trước khi nâng cấp vui lòng để lại thông tin"\Điền các thông vào ô tương ứng\Nhấn Gửi yêu cầu thông tin khách hàng sẽ được chuyển gửi về Misa
 


Xem thêm