[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Báo cáo tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán được tổng hợp theo toàn bộ dự kiến chi trong kỳ, không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án

Báo cáo tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán được tổng hợp theo toàn bộ dự kiến chi trong kỳ, không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án


1. Mục đích
Khi xem báo cáo Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán, kế toán có thể xem được tổng hợp theo toàn bộ dự kiến chi trong kỳ mà không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R28 trở về trước: Trường hợp kế toán muốn xem báo cáo Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán được tổng hợp theo toàn bộ thì cần yêu cầu kinh doanh đề nghị ghi doanh số gây mất thời gian trao đổi với nhân viên kinh doanh.
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Để xem tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán mà không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án, kế toán thực hiện như sau:
    • Tích chọn "Bao gồm số liệu của hợp đồng/dự án chưa ghi doanh số"
    • Chương trình lấy lên báo cáo tất cả các hợp đồng có tình trạng Đã ghi doanh số, Đề nghị ghi doanh số, Từ chối ghi doanh số


Xem thêm