[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Bổ sung báo cáo tổng hợp chấm công của nhân viên theo thời gian

Bổ sung báo cáo tổng hợp chấm công của nhân viên theo thời gian


1. Mục đích
Cho phép nhân sự tổng hợp các thông tin chấm công của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R30 trở về trước: Chương trình chỉ cho phép lập bảng chấm công tổng hợp trong khoảng thời gian tối đa là 31 ngày, đồng thời cũng chưa có báo cáo tổng hợp chấm công của nhân viên hoặc phòng/ban theo một khoảng thời gian tùy chọn gây khó khăn cho việc tổng hợp chấm công của nhân sự.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình bổ sung Báo cáo tổng hợp chấm công theo thời gian giúp tổng hợp được các thông tin chấm công của nhân viên, bao gồm: Công trong giờ, Công ngoài giờ ngày thường, Công ngoài giờ ngày nghỉ, Công ngoài giờ ngày lễ, tết và Nghỉ phép.
Lưu ý: Để xem được báo cáo, nhân sự cần được phân quyền Sử dụng trên Báo cáo\Chấm công
1. Vào phân hệ Báo cáo, tại mục Lương - Thuế - Bảo Hiểm, chọn Chấm công.
2. Chọn Báo cáo tổng hợp chấm công theo thời gian
3. Thiết lập tham số xem báo cáo
  • Kỳ báo cáo: Chọn kỳ muốn xem báo cáo như: Năm nay, năm trước, tháng này, tháng trước,...
  • Từ - Đến: Nhấn biểu tượng để thiết lập thời gian xem báo cáo
  • Tích chọn các bảng chấm công chi tiết thỏa mãn điều kiện thiết lập
4. Nhấn Đồng ý
5. Chương trình hiển thị báo cáo tổng hợp chấm công của nhân viên theo thời gian cho phép nhân sự tổng hợp được các thông công của nhân viên như: Công trong giờ, Công ngoài giờ ngày thường, Công ngoài giờ ngày nghỉ, Công ngoài giờ ngày lễ, tết và Nghỉ phép.


Xem thêm