[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Cập nhật tên chi cục thuế và đơn vị hành chính Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng

Cập nhật tên chi cục thuế và đơn vị hành chính Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng


1. Mục đích
Cập nhật tên chi cục thuế Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng theo công văn 4517/TCT-CNTT đã được cập nhật trên HTKK 4.0.9
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Theo Công văn 4517/TCT-CNTT Tổng cục thuế thực hiện cập nhật danh mục Cơ quan thuế cho các cục thuế tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Cà Mau, Yên Bái, Hải Dương. Do đó, phần mềm cập nhật lại tên các chi cục thuế. Cụ thể như sau:
     1. Trên giao diện Lương - Thuế - Bảo hiểm, tại mục Thuế\Tạm tính thuế. Chọn Thiết lập thông tin thuế:

     2. Trên phân hệ Lương - Thuế - Bảo hiểm, tại mục Thuế\chọn Tờ khai đăng ký MST cá nhânXem thêm