[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Chỉ hiển thị đơn đề nghị đi công tác, đơn xin nghỉ mà nhân viên đã gửi trên danh sách

Chỉ hiển thị đơn đề nghị đi công tác, đơn xin nghỉ mà nhân viên đã gửi trên danh sách


1. Mục đích
Giúp nhân viên khi lập đơn nghỉ, lập đề nghị công tác có thể lưu lại các thông tin của đơn để chỉnh sửa trước khi gửi đơn cho cấp trên xét duyệt. Nhân sự chỉ cần theo dõi đơn đã gửi của nhân viên trên danh sách.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R30: Khi nhân viên lập đơn xin nghỉ, đề nghị đi công tác, chương trình đồng thời sẽ gửi đơn tới quản lý để phê duyệt. Trường hợp nhân viên sửa lại đơn đã lập, chương trình gửi thông báo nhân viên đã cập nhật đơn đến người duyệt gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình cho phép nhân viên lập và lưu nháp các đơn Đề nghị công tác, đơn xin nghỉ để có thể sửa lại đơn sau đó gửi cho lãnh đạo phê duyệt. Cụ thể, trên phân hệ Lương-Thuế- Bảo hiểm\ Quản lý thời gian\ Quản lý nghỉtrên phân hệ Thủ tục\Công tác, nhân sự chỉ có thể nhìn thấy các đơn xin nghỉ, đơn đề nghị đi công tác nhân viên đã lập và gửi, không nhìn thấy các đơn lưu nháp của nhân viên.Xem thêm