[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Cho phép cập nhật/ nhập khẩu bảng chấm công chi tiết theo thời gian theo một nhóm người

Cho phép cập nhật/ nhập khẩu bảng chấm công chi tiết theo thời gian theo một nhóm người


1. Mục đích
Cho phép cập nhật/ nhập khẩu bảng chấm công chi tiết theo thời gian theo một nhóm người để không ảnh hưởng số liệu chấm công của những nhân viên còn lại trên bảng chấm công.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R30 trở về trước: Khi thưc hiện nhập khẩu/cập nhật bảng chấm công trên phần mềm nếu cập nhật dữ liệu cho một nhóm nhân viên thì những nhân viên còn lại sẽ bị thay đổi thông tin chấm công.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Cho phép nhâp khẩu/cập nhật thông tin chấm công cho một số nhân viên nhất định mà không ảnh hưởng tới thông tin chấm công của các nhân viên còn lại. Cụ thể như sau:
1. Trên giao diện bảng chấm công chi tiết, nhấn Nhập khẩu.

2. Chọn tệp Excel cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào biểu tượng .
3. Tích chọn Chỉ cập nhật dữ liệu chấm công cho những nhân viên có trên tệp nguồn, chương trình thực hiện cập nhật dữ liệu chấm công có trên tệp nhập khẩu và không làm ảnh hưởng đến những nhân viên khác trên phần mềm.

Xem thêm hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu từ máy chấm công vào phần mềm tại đây


Xem thêm