[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R45 > Gửi email khi có lỗi đồng bộ dữ liệu chấm công từ máy chấm công lên HRM

Gửi email khi có lỗi đồng bộ dữ liệu chấm công từ máy chấm công lên HRM


Hệ thống Tự động gửi email thông báo khi có lỗi đồng bộ dữ liệu chấm công từ máy chấm công lên HRM trong các trường hợp:
  • Không tồn tại mã chấm công
  • Thiết lập đơn vị của máy chấm công không tương đồng với đơn vị của nhân viên
  • Thiết lập sai thời gian chấm công

Ví dụ: Nội dung email:
Xem thêm