[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R47 > Khi nhân viên Lập đơn xin nghỉ thì Người liên quan sẽ nhận được thông báo

Khi nhân viên Lập đơn xin nghỉ thì Người liên quan sẽ nhận được thông báo


1. Mục đích
Khi nhân viên làm lịch nghỉ phép thì người liên quan sẽ nhận được email thông báo khi lập đơn, giúp Người liên quan có thời gian sắp xếp xử lý công việc.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R47: Khi nhân viên Lập đơn nghỉ phép thì khi nào đơn được duyệt Người liên quan mới nhận được thông báo, dẫn đến bị động trong công việc.
Từ phiên bản R47 trở đi: Khi nhân viên Lập đơn nghỉ phép thì sẽ thông báo qua email cho những Người liên quan để kịp thời sắp xếp xử lý công việc.Xem thêm