[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Tự động thêm nhân viên vào bảng tổng hợp nghỉ phép năm khi nhân viên trở thành nhân viên chính thức

Tự động thêm nhân viên vào bảng tổng hợp nghỉ phép năm khi nhân viên trở thành nhân viên chính thức


1. Mục đích
Tự động thêm nhân viên vào bảng tổng hợp nghỉ phép năm khi nhân viên trở thành nhân viên chính thức giúp nhân sự giảm bớt thời gian nhập liệu và tránh thiếu sót khi cập nhật danh sách nhân viên được hưởng chế độ nghỉ phép trong đơn vị.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R30 trở về trước: Khi có nhân viên được tiếp nhận chính thức, nhân sự cần nhập thủ công nhân viên mới vào bảng tổng hợp nghỉ phép dẫn tới có thể sai sót khi số lượng nhân viên mới tiếp nhận nhiều và liên tục.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình tự động thêm nhân viên vào bảng tổng hợp nghỉ phép năm khi nhân viên trở thành nhân viên chính thức giúp giảm bớt thời gian nhập liệu và tránh sai sót do nhập thủ công.
1. Khi nhân sự thêm, sửa nhân viên thỏa mãn điều kiện sau:
  • Nhân viên chưa có tên trên bảng tổng hợp nghỉ phép năm hiện tại
  • Quá trình công tác là 1 trong các trạng thái: Đang làm việc, Không có việc làm, Đang làm thủ tục thôi việc, Đình chỉ công tác
  • Ngày bắt đầu công tác của nhân viên nằm trong khoảng khoảng thời gian của bảng tổng hợp nghỉ phép năm
2. Chương trình tự động thêm nhân viên trên bảng tổng hợp nghỉ phép năm.


    Xem thêm