[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành chứng từ giấy dùng để lưu thông hàng hóa hoặc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
  • Kế toán phải được phân quyền Chuyển thành chứng từ giấy trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Xem chi tiết hướng dẫn phân quyền tại đây).
Kế toán có thể chuyển hóa đơn giấy bằng 1 trong 2 cách sau:
Chuyển từng hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

Chuyển hàng loạt hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy


Xem thêm