[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý thông tin về các nhóm đối tượng khác nhau, phục vụ cho việc quản lý danh sách khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp. 

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về nhóm khách hàng hoặc nhà cung cấp => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:
   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin nhóm khách hàng, nhà cung cấp đã khai báo.
   • Với các nhóm khách hàng, nhà cung cấp không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.


   Xem thêm