[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung

Cho phép phát hành các hóa đơn điện tử đã được lập và cấp số hóa đơn trên chương trình, bao gồm: Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
  • Trước khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính để phục vụ cho việc ký số lên hóa đơn điện tử (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).
  • Ngoài ra, Kế toán phải được phân quyền Phát hành hóa đơn điện tử trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. ( Xem chi tiết hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán có thể phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Phát hành hóa đơn điện tử khi khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn ngay

Phát hành hóa đơn điện tử khi khách hàng chưa lấy ngay hóa đơn

4. Lưu ý

  • Sau khi phát hành hóa đơn điện tử thành công, chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái phát hành của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã phát hành.
  • Nếu khách hàng thực hiện phát hành hóa đơn mà ngày hóa đơn lớn hơn ngày hiện tại thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo:
    • Nếu người dùng chọn Yes: Chương trình cho phép phát hành hóa đơn điện tử.
    • Nếu người dùng chọn No: Trở về giao diện màn hình chọn chứng thư số.Xem thêm