[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > 9.1 > 1. Quản lý muốn trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng bộ phận bán hàng chỉ thấy được danh sách một số VTHH để tránh làm lộ bí mật kinh doanh

1. Quản lý muốn trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng bộ phận bán hàng chỉ thấy được danh sách một số VTHH để tránh làm lộ bí mật kinh doanh


  
1. Mục đích
    Bổ sung thêm tùy chọn Không cập nhật sang AMIS.VN-Bán hàng để kế toán có thể lựa chọn có cập nhật VTHH từ ứng dụng AMIS.VN-Kế toán sang ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng hay không để bảo vệ bí mật kinh doanh.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R9.1: Khi Thêm/Sửa VTHH trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ tự động thêm mới hoặc cập nhật các thông tin thay đổi của VTHH sang ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng.   
 • Từ phiên bản R9 trở đi: Có thể lựa chọn có cập nhật VTHH từ ứng dụng AMIS.VN-Kế toán sang ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng hay không.
          Để thiết lập không cập nhật một VTHH bất kỳ từ ứng dụng AMIS.VN-Kế toán sang ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng thực hiện như sau:
          1. Trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, khi khai báo danh mục VTHH, tích chọn Không cập nhật sang AMIS.VN-Bán hàng
             
             => Khi Thêm/Sửa VTHH này trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ không cập nhật sang ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng.
  2. Trên danh sách VTHH, có thể xem nhanh trạng thái có cập nhật sang AMIS.VN-Bán hàng hay không của các VTHH tại cột Không cập nhật sang AMIS.VN-Bán hàng:  
   
  Lưu ý: Để hiển thị được cột Không cập nhật sang AMIS.VN-Bán hàng trên danh sách vthh thực hiện như sau:
   
  Nhấn chuột phải vào tiêu đề cột\Tích chọn Không cập nhật sang AMIS.VN - Bán hàng
                   
    
                   
                      

                            
                               
            
                              


                             
      
                             
  Xem thêm