[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi tính lương xong, nhân sự thực hiện trả lương cho nhân viên.

2. Xem phim hướng dẫn 


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Bước 1: Thông báo cho nhân viên về kết quả tính lương và yêu cầu xác nhận

Bước 2: Theo dõi phản hồi và giải đáp cho nhân viên

Bước 3: Lập bảng chi trả tiền lương

Bước 4: Thông báo về việc trả lương cho nhân viên

​Bước 5: Xác nhận thanh toán lương


Xem thêm