Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mục đích

Từ AMIS.VN - phiên bản R65, phần mềm cho phép người dùng đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2010/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC; và thực hiện kết nối, phát hành hóa đơn điện tử.

Đăng ký hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP. Đăng ký ngay

2. Hướng dẫn

Để sử dụng được HĐĐT theo Nghị định 123, cần lưu ý như sau:

Thao tác chi tiết trên phần mềm

Bước 1: Chuyển đổi HĐĐT theo NĐ51 sang HĐĐT theo NĐ123 trên meInvoice Web
Bước 2: Hủy hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo NĐ51 nhưng chưa sử dụng hết

Bước 3: Tùy chọn phát hành HĐ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP  

Bước 4: Đăng nhập tài khoản dịch vụ HĐĐT meInvoice trên Amis

Bước 5: Lấy dữ liệu mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên meInvoice

Bước 6: Thiết lập email gửi hóa đơn

Lưu ý:

  • Tại giao diện kết nối tài khoản thành công, nhấn Bắt đầu sử dụng nếu trước đó đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA meInvoice.


  • Nếu doanh nghiệp phát sinh nhu cầu thay đổi hình thức hóa đơn từ không có mã sang có mã CQT, nhấn Thay đổi để lên phần Hệ thống\Hồ sơ hóa đơn điện tử, thay đổi hình thức hóa đơn gửi cơ quan thuế. Xem hướng dẫn thực hiện trên meInvoice Web tại đây

Xem thêm