[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Tải bộ cài công cụ thiết lập máy chủ ký số:
  • Với máy tính có Windows 64-bit. Tải tại đây.
  • Với máy tính có Windows 32-bit. Tải tại đây.
Lưu ý: Để kiểm tra thông số của Windows, nhấn chuột phải vào biểu tượng My Computer (hoặc This PC) trên màn hình Desktop và thực hiện như hình dưới:

2. Nhấn đúp chuột vào file cài đặt vừa tải về và đợi chương trình thực hiện chạy file cài đặt.

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Nhấn Tiếp tục.
Lưu ý: Nhấn Thay đổi nếu muốn thay đổi thư mục cài đặt mặc định.

5. Nhấn Cài đặt.

6. Nhấn Hoàn thành.


Xem thêm