[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
1. Khi phát hiện CCDC bị mất, chưa xác định được nguyên nhân Nợ TK 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý Có TK 242 Giá trị còn lại của CCDC 2. Khi đã xác định được nguyên nhân Nợ TK 3341, 1111 Giá trị phải bồi thường (Truy thu cá nhân chịu trách nhiệm) Nợ TK 642, 627... Giá trị phải bồi thường (Không xác định được đối tượng chịu trách nhiệm bồi thường) Có TK 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi CCDC bị mất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Khi phát hiện CCDC mất, xác định nguyên nhân và đối tượng chịu trách nhiệm bồi thường.
  2. Lập biên bản xử lý và quyết định xử lý CCDC bị mất.
  3. Kế toán ghi giảm CCDC và hạch toán việc xử lý CCDC bị mất.
3. Ví dụ
Ngày 25/6/2017, Phòng kinh doanh phát hiện mất 5 chiếc ghế làm việc có giá trị còn lại 2.100.000đ.
Theo Biên bản xử lý ngày 30/6/2015, Ông Nguyễn Xuân Trường, trưởng phòng Kinh doanh phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng hình thức trừ vào lương.
4. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc quản lý và ghi giảm CCDC do bị mất được thực hiện trên phần mềm thông qua hai bước sau:
Bước 1: Ghi giảm CCDC

Bước 2: Phân bổ giá trị còn lại (nếu có) của CCDC bị mất vào chi phí

Bước 3: Ghi nhận hình thức xử lý sau khi xác định được nguyên nhân mất


Xem thêm