[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  

1. Nội dung
Giúp khách hàng có thể tự nâng cấp phần mềm AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 để trải nghiệm nhiều tiện ích
2. Các bước thực hiện
Tùy vào nhu cầu, khách hàng thực hiện nâng cấp theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Khách hàng có sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên AMIS.VN 1.0

Trường hợp 2: Khách hàng không sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên AMIS.VN 1.0Xem thêm