[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép kế toán thiết lập tìm kiếm chính xác theo từ để tăng tốc độ hiển thị dữ liệu khi tìm kiếm.
  2. Các bước thực hiện
  Để thực hiện chức năng này, máy chủ cài đặt phải sử dụng Instance SQL Enterprise bản 2008 R2 trở lên và trong quá trình cài có tích chọn sử dụng Full - Text.
  Các bước thực hiện như sau:
  1. Nhấn vào biểu tượng Start.
  2. Chọn mục AMIS.VN\AMIS.VN Tools\AMIS.VN Service Manager.
  3. Tích chọn Tìm kiếm chính xác theo từ, sau đó chọn Yes.

  4. Khi kế toán thực hiện tìm kiếm, chương trình sẽ hiển thị những kết quả có chứa từ bắt đầu bằng từ khóa tìm kiếm. Ví dụ: Khi kế toán nhập tìm kiếm theo từ "ương" sẽ chỉ hiển thị những kết quả có từ "ương" mà không bao gồm những kết quả chứa những từ như "Phương", "Dương", "Lương".

  Lưu ý:
  • Chức năng Tìm kiếm chính xác theo từ chỉ áp dụng trên các danh sách với một số cột sau:
   • Danh sách Đề nghị xuất hóa đơn trên các cột:
   - Tên khách hàng
   - Đơn vị thực hiện
   - Địa chỉ khách hàng
   - Người yêu cầu
   • Danh sách Đề nghị ghi doanh số hợp đồng trên các cột:
   - Tên khách hàng
   - Người thực hiện
   - Địa chỉ
   • Danh sách Hợp đồng trên các cột:
   - Tên khách hàng
   - Trích yếu
   - Số hóa đơn
   - Địa chỉ
   - Người thực hiện
   • Danh sách Bán hàng trên các cột:
   - Khách hàng
   - Địa chỉ
   - Diễn giải
   • Danh sách Xuất hóa đơn trên cột: Khách hàng
   • Danh sách Thu/chi tiền mặt trên các cột:
   - Diễn giải
   - Tên đối tượng
   • Danh sách Thu/chi ngân hàng trên các cột:
   - Diễn giải
   - Tên đối tượng
   • Danh sách Khách hàng trên các cột:
   - Tên khách hàng
   - Địa chỉ
  • Với trường hợp không tích chọn Tìm kiếm chính xác theo từ thì khi kế toán tìm kiếm theo từ "ương" chương trình sẽ hiển thị tất cả kết quả có chứa từ "ương" như "Phương", "Dương", "Lương", "Ương", ...


  Xem thêm