[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Định kỳ hàng tuần/tháng, nhân sự thực hiện thống kê, báo cáo bảng chấm công, danh sách nhân viên đi muộn, về sớm và số ngày nghỉ để phục vụ mục đích tính lương và quản lý chung của lãnh đạo công ty.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Chấm công, chọn chấm công bất kỳ và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Chấm công.

2. Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.
3. Danh sách báo cáo Chấm công

 STT Tên Ý nghĩa​
 1  Bảng chấm công chi tiết theo thời gian  Cho phép theo dõi công của nhân viên theo từng ngày trong một khoảng thời gian
 2  Bảng chấm công tổng hợp theo thời gian  Cho phép tổng hợp thông tin công của nhân viên trong một khoảng thời gian: có bao nhiêu công đi làm, số giờ làm thêm, số lần đi muộn về sớm, chi tiết số ngày nghỉ (nghỉ phép, nghỉ ốm,...)
3  Danh sách nhân viên đi muộn, về sớm và nghỉ  Cho phép thống kê những nhân viên đi muộn, về sớm, nghỉ theo từng ngày
4  Báo cáo tổng hợp số ngày nghỉ của nhân viên  Cho phép tổng hợp số ngày nghỉ của nhân viên theo chi nhánh, đơn vị và theo từng lý do nghỉ


Xem thêm