[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Trong quá trình sử dụng AMIS.VN - Nhân sự, khi có sự thay đổi về người dùng như: Nhân viên đang sử dụng phần mềm có sự thay đổi vai trò/quyền hạn thì chương trình cho phép thực hiện các thay đổi này.
2. Các bước thực hiện
2.1. Kích hoạt tài khoản

2.2. Phân quyền vai trò và quyền hạn cho tài khoản
3. Lưu ý
Nếu muốn chọn vai trò khác chưa có trong danh sách thực hiện như sau:
1. Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

2. Nhấn Thêm và khai báo vai trò.
3. Nhấn Cất.

4. Thực hiện Phân quyền hoạt động cho vai trò vừa tạo như ở Bước 2.

5. Sau đó thực hiện phân vai trò cho nhân viên bằng cách: 
  • Trên danh sách vai trò, chọn vai trò vừa được thêm mới.
  • Tại tab Danh sách người dùng, nhấn Chọn.

  • Tích chọn nhân viên muốn gắn vai trò.
  • Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Trường hợp muốn thêm vai trò và quyền hạn cho nhân viên quản lý tài sản thì vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn trên ứng dụng Quản lý tài sản.


Xem thêm