[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Nhân sự thực hiện và theo dõi quá trình xử lý sự cố.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo nhân viên liên quan đến sự cố

Bước 2: Khai báo quyết định xử lý sự cố

Bước 3: Thông báo về sự cố và hình thức xử lý sự cố

Lưu ý: Sau khi thực hiện xong các quyết định xử lý sự cố của tất cả các nhân viên liên quan, nhân sự cập nhật kết quả của sự cố bằng cách:
  • Chọn sự cố và nhấn Sửa.


  • Chọn trang thái xử lý là Đã xử lý.


  • Nhấn Cất.


Xem thêm