[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kho ảnh > Đưa ảnh lên ứng dụng

Đưa ảnh lên ứng dụng


1. Nội dung
Người dùng có thể đưa các ảnh chụp liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp lên và quản lý trên ứng dụng Kho ảnh của hệ thống AMIS.VN theo các bước sau:
2. Các bước thực hiện
Tạo album lưu trữ ảnh

Chọn ảnh vào album 

 Chọn ảnh đại diện cho album khi hiển thị trên ứng dụng


Xem thêm