[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hướng dẫn cách kiểm tra và điều chỉnh các hóa đơn, chứng từ không được lấy lên tờ khai do không hợp lệ; cách chọn các chứng từ muốn lấy lên tờ khai...
2. Hướng dẫn trên phần mềm
2.1. Kiểm tra hóa đơn, chứng từ không được lấy lên tờ khai do không hợp lệ

2.2. Thêm phụ lục vào tờ khai

2.3. Chọn chứng từ muốn lấy lên bảng kê

2.4. Hạch toán điều chỉnh thuế GTGT 


Xem thêm