[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hướng dẫn các in báo cáo thuế từ phần mềm và nộp cho cơ quan thuế qua phần mềm HTKK hoặc ứng dụng MTAX.
2. Các bước thực hiện
1. Để nộp được tờ khai, trước tiên cần thiết lập thông tin cơ quan thuế theo hướng dẫn tại đây.
2. Trên tờ khai muốn nộp cho cơ quan thuế, nhấn In.
  • Tích chọn các phụ lục muốn in kèm. Nhấn In.

3. Để xuất khẩu tờ khai ra định dạng xml nộp cho cơ quan thuế, chọn chức năng: Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK

4. Hoặc nộp tờ khai qua ứng dụng MTAX bằng cách:
  • Chọn chức năng Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN.

  • Đăng nhập vào ứng dụng mtax.vn sau đó thực hiện các bước nộp tờ khai theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm