[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
Cải tiến hiệu năng ghi sổ chứng từ
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R31: Sau khi ghi sổ chứng từ, chương trình sẽ phải thực hiện thêm kiểm tra 1 số rule trên sổ kho, làm chậm quá trình ghi sổ lại, đôi khi gây mất thời gian của khách hàng
  • Từ phiên bản R31 trở đi: Cải tiến hiện năng ghi sổ chứng từ xuống dưới 1 giây


Xem thêm