[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý danh sách các kho vật tư, hàng hoá, phục vụ cho công tác khai báo vật tư, hàng hoá trong doanh nghiệp.   

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Kho.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về kho VTHH => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:
   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin kho đã khai báo.
   • Với các kho không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.


   Xem thêm