[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách đơn vị tính phục vụ cho việc khai báo vật tư, hàng hoá. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại đơn vị tính sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Đơn vị tính.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về đơn vị tính => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:

   • 1. Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin đơn vị tính đã khai báo.
   • 2. Với các đơn vị tính không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.


   Xem thêm