[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép kế toán tải hóa đơn điện tử ở dạng XML, PDF phục vụ cho mục đích lưu trữ hóa đơn theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
  • Kế toán phải được phân quyền Tải hóa đơn trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Xem chi tiết hướng dẫn phân quyền tại đây)
Kế toán có thể tải hóa đơn điện tử bằng 1 trong 2 cách sau:
Tải từng hóa đơn điện tử

Tải hàng loạt hóa đơn điện tửXem thêm