[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  

Kế toán có thể thực hiện quản lý hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán theo các nghiệp vụ sau: 

Ngoài ra kế toán cũng có thể quản lý hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm