[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Cho phép tra cứu, tìm kiếm các hóa đơn điện tử trên phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

Tra cứu trên phân hệ Hóa đơn điện tử

Tra cứu trên phân hệ Bán hàng/Kho


Xem thêm