[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép lưu trữ hồ sơ bảo hiểm và theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của nhân viên.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1 Lưu trữ hồ sơ bảo hiểm của nhân viên tham gia bảo hiểm trước khi sử dụng ứng dụng Nhân sự

2.2 Cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm từ khi sử dụng ứng dụng Nhân sự

2.3 Theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của Nhân viênXem thêm