[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép cập nhật ngày hiệu lực của hợp đồng thành ngày tiếp nhận chính thức của nhân viên trên hồ sơ nhân viên, giúp tiết kiệm thời gian không phải mở từng hồ sơ nhân viên lên để cập nhật.
2. Các bước thực hiện
Có thể thực hiện việc cập nhật ngày tiếp nhận chính thức của nhân viên trên danh sách hợp đồng lao động của phân hệ Hợp đồng hoặc tại tab Hợp đồng lao động của phân hệ Hồ sơ.
Ví dụ thực hiện trên phân hệ Hợp đồng
1. Vào phân hệ Hồ sơ\Hợp đồng.
 
2. Chọn nhân viên muốn cập nhật ngày tiếp nhận chính thức, có thể chọn cùng lúc nhiều nhân viên bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn nhân viên.


2. Nhấn chuột phải và chọn Cập nhật ngày tiếp nhận chính thức.

3. Nhấn  để xác nhận, chương trình sẽ tự động cập nhật ngày hiệu lực của hợp đồng thành ngày tiếp nhận chính thức của nhân viên trên hồ sơ nhân viênXem thêm