[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc > Thiết lập thông tin chung cho ứng dụng công việc

Thiết lập thông tin chung cho ứng dụng công việc


1. Nội dung
Chỉ những người dùng có vai trò Admin của cả hệ thống AMIS mới có quyền nhìn thấy và thực hiện các thao tác trong phần Thiết lập hệ thống trên ứng dụng quản lý Công việc.
2. Các bước thực hiện:
Trên ứng dụng quản lý Công việc, nhấn vào avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Thiết lập hệ thống:

Tại đây có thể thực hiện các chức năng:
 • Thêm một loại công việc phục vụ cho việc quản lý và phân loại công việc đã giao hoặc được nhận
1. Chọn tab Phân loại công việc, sau đó chọn chức năng Thêm mới:

2. Nhập tên cho loại công việc, sau đó nhấn chọn biểu tượng để thêm vào danh sách loại công việc.
Lưu ý: Để sửa được thông tin của một loại công việc, người dùng nhấn chọn biểu tượng .
 • Kích hoạt/Ngừng kích hoạt một loại công việc
1. Sau khi thêm mới xong, loại công việc được sử dụng để người dùng chọn khi giao việc hoặc tìm kiếm công việc.
2. Trường hợp không muốn sử dụng loại công việc, tại tab Phân loại công việc người dụng chọn chức năng Huỷ kích hoạt.
  • Thêm mẫu thư thông báo trong trường hợp giao việc, cập nhật tiến độ hoàn thành công việc, phản hồi về công việc...
  1. Chọn tab Mẫu email:

  2. Sau khi soạn xong mẫu, nhấn Cập nhật.
  Lưu ý: Trong quá trình soạn mẫu email, người dùng có thể sử dụng các tường trộn trong phần từ Khoá để lấy thông tin từ phần việc được giao vào nội dung thư thông báo.


  Xem thêm