[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > 11. Khi Ban tài chính từ chối xuất hóa đơn thì phần mềm tự động gửi mail cho nhân viên kinh doanh để NVKD biết kiểm tra lại đề nghị xuất hóa đơn, giúp quy trình làm việc được nhanh chóng hơn

11. Khi Ban tài chính từ chối xuất hóa đơn thì phần mềm tự động gửi mail cho nhân viên kinh doanh để NVKD biết kiểm tra lại đề nghị xuất hóa đơn, giúp quy trình làm việc được nhanh chóng hơn


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, khi Kế toán trưởng Từ chối xuất hóa đơn thì chương trình sẽ tự động gửi mail thông báo cho nhân viên kinh doanh để nhân viên kinh doanh biết và kiểm tra lại đề nghị xuất hóa đơn giúp quy trình làm việc được nhanh chóng hơn.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R15: Khi kế toán trưởng từ chối xuất hóa đơn thì chỉ cập nhật trạng thái và lý do lên AMIS.VN - Bán hàng gây mất nhiều thời gian và khó theo dõi.
 • Từ phiên bản R15: Khi kế toán trưởng Từ chối xuất hóa đơn thì sẽ cập nhật trạng thái và lý do lên AMIS.VN - Bán hàng, đồng thời sẽ gửi mail cho nhân viên kinh doanh để thông báo cho nhân viên kinh doanh được biết nhanh chóng và sửa lại đề nghị kịp thời.
Để gửi email cho nhân viên kinh doanh, kế toán cần thực hiện như sau:
1. Thiết lập Email gửi
1.1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập Email\Nhấn Thêm
1.2. Hiển thị giao diện Thiết lập Email. Xem cách thiết lập chi tiết tại Mục 8. Thiết lập Email
1.3. Nhấn Đồng ý trên giao diện Thiết lập Email\Nhấn Áp dụng

2. Từ chối xuất hóa đơn 1 đề nghị
2.1. Chọn Đề nghị muốn Từ chối xuất hóa đơn\Nhấn Từ chối xuất HĐ trên toolbar hoặc menu chuột phải\Hiển thị giao diện Từ chối xuất hóa đơn cho 1 đề nghị
2.2. Nhập các thông tin trên giao diện Từ chối xuất hóa đơn
2.3. Nếu kế toán muốn gửi mail cho nhân viên kinh doanh, tích chọn Gửi Email thông báo cho NVKD\Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ Từ chối xuất hóa đơn của đề nghị này, đồng thời gửi thông báo cho nhân viên kinh doanh.
Nếu kế toán không muốn gửi mail cho nhân viên kinh doanh, bỏ tích chọn Gửi Email thông báo cho NVKD\Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ chỉ Từ chối xuất hóa đơn của đề nghị này mà không gửi thông báo cho nhân viên kinh doanh.
3. Từ chối xuất hóa đơn nhiều đề nghị
3.1. Chọn các Đề nghị muốn từ chối xuất hóa đơn\Nhấn Từ chối xuất hóa đơn
3.2. Hiển thị giao diện từ chối xuất hóa đơn nhiều đề nghị\Nhập các thông tin cần thiết
3.3. Nếu muốn Từ chối xuất hóa đơn đồng thời gửi thông báo cho NVKD thì tích chọn vào Gửi Email thông báo cho NVKD. Nếu không muốn gửi thông báo cho NVKD thì bỏ tích chọn Gửi Email thông báo cho NVKD.
3.4. Nhấn Đồng ý


  Xem thêm
  1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.
  2. Cập nhật bổ sung thông tin liên hệ, email, số tài khoản, địa bàn kinh doanh của 3 văn phòng MISA Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột trên AMIS.VN - Kế toán
  3. Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT
  4.Trên Sổ chi tiết bán hàng, có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình
  5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.
  6. Với mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.
  7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần
  8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”
  9. Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN), phần [M2] Số tiền chậm nộp được tính theo mức 0,0003/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định
  10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết