[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > 5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.

5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, khi kế toán tạo dữ liệu kế toán trên AMIS.VN - Web thì bắt buộc phải chọn ngày bắt đầu năm tài chính là ngày 01 của tháng đầu quý để đảm bảo đúng theo luật định.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R15: Khi kế toán tạo dữ liệu kế toán trên AMIS.VN - Web, ở Bước 4 - khai báo thông tin Năm tài chính chương trình cho phép chọn ngày bắt đầu năm tài chính là ngày bất kỳ trong năm.
 • Từ phiên bản R15: Khi tạo dữ liệu kế toán, kế toán bắt buộc phải chọn ngày bắt đầu năm tài chính là ngày 01 của tháng đầu quý để đảm bảo đúng theo quy định.
Khi kế toán tạo dữ liệu kế toán, đến bước 4 - Năm tài chính thực hiện khai báo thời gian bắt đầu năm tài chính:
- Nếu kế toán khai báo thông tin Từ ngày là ngày 01 của tháng đầu quý (01/01; 01/04; 01/07 hoặc 01/10): khi nhấn Tiếp tục, sẽ chuyển sang bước tiếp theo như bình thường.
- Nếu kế toán khai báo thông tin Từ ngày khác ngày 01 của tháng đầu quý: khi nhấn Tiếp tục, chương trình sẽ cảnh báo để kế toán chọn lại và không cho phép chuyển sang bước tiếp theo.  Xem thêm
  1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.
  2. Cập nhật bổ sung thông tin liên hệ, email, số tài khoản, địa bàn kinh doanh của 3 văn phòng MISA Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột trên AMIS.VN - Kế toán
  3. Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT
  4.Trên Sổ chi tiết bán hàng, có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình
  6. Với mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.
  7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần
  8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”
  9. Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN), phần [M2] Số tiền chậm nộp được tính theo mức 0,0003/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định
  10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết
  11. Khi Ban tài chính từ chối xuất hóa đơn thì phần mềm tự động gửi mail cho nhân viên kinh doanh để NVKD biết kiểm tra lại đề nghị xuất hóa đơn, giúp quy trình làm việc được nhanh chóng hơn