[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > 8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”

8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, khi kế toán lập hóa đơn điện tử có nhiều hơn 1 trang thì khi chuyển đổi thành hóa đơn giấy sẽ hiển thị thêm dòng ghi chú "Tiep theo trang truoc - trang X/Y"  để dễ dàng theo dõi và tra cứu.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R15: Nếu hóa đơn điện tử có nhiều hơn 1 trang, khi chuyển đổi thành hóa đơn giấy sẽ không hiển thị dòng ghi chú "Tiep theo trang truoc - trang X/Y"
 • Từ phiên bản R15: Nếu hóa đơn điện tử có nhiều hơn 1 trang, khi chuyển đổi thành hóa đơn giấy sẽ hiển thị dòng ghi chú "Tiep theo trang truoc - trang X/Y". Trong đó X là số thứ tự trang trước liền kề; Y là tổng số trang của hóa đơn đó
1. Giả sử, kế toán lập chứng từ bán hàng kèm xuất hóa đơn có nhiều dòng chi tiết. Sau đó, kế toán thực hiện Cấp số HĐ với hình thức là hóa đơn điện tử cho chứng từ vừa lập.

2. Trên phân hệ hóa đơn điện tử, thực hiện Chuyển thành hóa đơn giấy cho hóa đơn vừa lập:

3. Trên giao diện xem hóa đơn chuyển thành hóa đơn giấy, đối với hóa đơn có nhiều trang, từ trang thứ 2 trở đi sẽ hiển thị dòng ghi chú Tiep theo trang truoc - trang X/Y
Lưu ý: Dòng ghi chú "Tiep theo trang truoc - trang X/Y" ngoài việc hiển thị trên hóa đơn chuyển thành hóa đơn giấy, còn hiển thị khi kế toán Xem hóa đơn, Tải hóa đơn, Gửi hóa đơn cho khách hàng hoặc Tra cứu hóa đơn.


    Xem thêm
    1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.
    2. Cập nhật bổ sung thông tin liên hệ, email, số tài khoản, địa bàn kinh doanh của 3 văn phòng MISA Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột trên AMIS.VN - Kế toán
    3. Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT
    4.Trên Sổ chi tiết bán hàng, có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình
    5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.
    6. Với mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.
    7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần
    9. Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN), phần [M2] Số tiền chậm nộp được tính theo mức 0,0003/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định
    10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết
    11. Khi Ban tài chính từ chối xuất hóa đơn thì phần mềm tự động gửi mail cho nhân viên kinh doanh để NVKD biết kiểm tra lại đề nghị xuất hóa đơn, giúp quy trình làm việc được nhanh chóng hơn