[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép cập nhật ảnh đại diện của nhiều vật tư, hàng hoá cùng lúc (trừ VTHH có tính chất là Dịch vụ và Chỉ là diễn giải).
  2. Các bước thực hiện
  1. Chọn các vật tư hàng hoá cần sửa trên danh sách (giữ phím Ctrl + nhấn chuột vào VTHH cần sửa).
  2. Nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật ảnh hàng loạt.

  3. Chọn ảnh đại diện cho VTHH:
  • Nhấn vào biểu tượng  để chọn ảnh đại diện của nhiều vật tư, hàng hoá => Đối với trường hợp này kế toán cần đặt tên ảnh đại diện được chọn trùng với mã VTHH được lưu trên phần mềm.
  • Nhấn vào cột Hình ảnh tương ứng của từng VTHH để chọn ảnh đại diện cho VTHH đó.

  Lưu ý: Trường hợp hình ảnh vật tư hàng hóa quá 1MB thì hệ thống tự động giảm kích thước và dung lượng ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB để đảm bảo hiệu năng của Server.
  4. Nhấn Cất.


  Xem thêm