[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Tiền mặt > Chi tiền mặt > Chi bổ sung tiền tạm ứng thiếu bằng tiền mặt cho nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng

Chi bổ sung tiền tạm ứng thiếu bằng tiền mặt cho nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng


  
1. Định khoản
Nợ TK 141         Tạm ứng
     Có TK 111    Tiền mặt (1111, 1112)
2. Mô tả nghiệp vụ
Nhân viên tạm ứng đi công tác về hoặc hoàn thành công việc được giao sẽ chuẩn bị đủ các hoá đơn, chứng từ liên quan và thực hiện quyết toán tạm ứng. Số tiền tạm ứng chi không đủ sẽ được đơn vị chi bổ sung thêm. Quy trình quyết toán tạm ứng được thực hiện như sau:
  1. Nhân viên làm Đề nghị thanh toán tạm ứng kèm theo hóa đơn, chứng từ liên quan và chuyển cho Kế toán thanh toán.
  2. Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu đúng mục đích, quy định của công ty, có giấy tờ, hóa đơn hợp lý chứng minh thì sẽ chuyển cho Kế toán trưởng. Trường hợp nhân viên chưa có đủ giấy tờ chứng từ chứng minh hoặc sai quy định thì chuyển nhân viên làm lại.
  3. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt thanh quyết toán tạm ứng và chuyển lại cho Kế toán thanh toán.
  4. Kế toán thanh toán hạch toán chứng từ quyết toán tạm ứng. Trường hợp số thực chi vượt quá số tạm ứng thì Kế toán thanh toán lập Phiếu chi để chi bổ sung cho nhân viên và chuyển cho Thủ quỹ để chi tiền cho nhân viên.
  5. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi, thực hiện chi tiền cho nhân viên, nhân viên và Thủ quỹ ký vào phiếu chi. Thủ quỹ chuyển 1 liên cho Kế toán, 1 liên lưu và đồng thời ghi vào sổ quỹ.
  6. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi đã đủ chữ ký để ghi sổ kế toán tiền mặt và lưu trữ Phiếu chi..
3. Ví dụ
  • Ngày 05/01/2017, nhân viên Phạm Văn Đức nhận tiền tạm ứng đi công tác, số tiền 2.000.000đ.
  • Ngày 19/01/2017, nhân viên Phạm Văn Đức sau khi đi công tác về làm thủ tục quyết toán tạm ứng với tổng số tiền đã chi là 2.750.000đ.
  • Ngày 20/01/2017, Kế toán sau khi quyết toán xong, làm thủ tục thanh toán bổ sung thêm tiền mặt cho nhân viên Phạm Văn Đức.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
5.1. Trường hợp nhân viên gửi yêu cầu quyết toán tạm ứng online trên hệ thống AMIS.VN

5.2. Trường hợp không sử dụng tính năng gửi yêu cầu quyết toán tạm ứng online trên hệ thống AMIS.VN


Xem thêm