[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Cho phép cài đặt phần mềm chỉ hỗ trợ windows 7 trở lên

Cho phép cài đặt phần mềm chỉ hỗ trợ windows 7 trở lên


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R35khi khách hàng thực hiện cài đặt phần mềm, nếu cấu hình của máy từ window 7 trở xuống thì phần mềm không cho phép cài
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R35: Khi khách hàng thực hiện cài đặt phần mềm từ window 7 trở xuống (Window XP3) khách hàng vẫn cài đặt được phần mềm.
  • Từ phiên bản R35 trở điKhi khách hàng thực hiện cài đặt phần mềm từ window 7 trở xuống (Window XP3) khách hàng không cài đặt được phần mềm, thực hiện cảnh báo và khuyến nghị khách hàng nâng cấp cầu hình máy từ window 7 trở lên.
1. Vào Desktop thực hiện cái đặt máy chủ
    • Đối với máy chủ đang sử dụng từ window 7 trở xuống\Thực hiện cảnh báo.
    • Đối với máy chủ đang sử dụng window 7 trở lên trường hợp cấu hình không đạt yêu cầu thì chương trình sẽ đưa cảnh báo sau.
2. Vào Desktop thực hiện cái đặt máy trạm
    • Đối với máy trạm đang sử dụng từ window 7 trở xuống\Thực hiện cảnh báo.
    • Đối với máy trạm đang sử dụng từ window 7 trở lên nếu cấu hình không đạt yêu cầu thì chương trình sẽ đưa cảnh báo sau.


Xem thêm