[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Cho phép kế toán xem được nhật ký truy cập khi đăng nhập tài khoản thất bại

Cho phép kế toán xem được nhật ký truy cập khi đăng nhập tài khoản thất bại


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R35, khi đăng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu thì trong nhật ký truy cập ghi được hành động đăng nhập thất bại.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R35: Khi đăng nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu thì trong nhật ký truy cập không ghi nhận hành động đăng nhập thất bại.
  • Từ phiên bản R35 trở đi: Khi đăng nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu thì trong nhật ký truy cập ghi nhận được hành động đăng nhập thất bại.
1. Khi Đăng nhập vào dữ liệu kế toán không thành công (Do sai tên người dùng hoặc mật khẩu).
2. Khi Đăng nhập lại thành công vào Hệ thống\Nhật ký truy cập
3. Kiểm tra nhật ký truy cậpXem thêm