[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các đơn mua hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập từ đơn mua hàng có nội dung tương tự

2.2. Lập đơn mua hàng từ đơn đặt hàng

2.3. Lập đơn mua hàng từ lệnh sản xuấtXem thêm