[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > 5. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ nếu chọn đối tượng là nhân viên thì tự động chọn đơn vị là phòng ban của nhân viên để thao tác nhập liệu nhanh hơn

5. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ nếu chọn đối tượng là nhân viên thì tự động chọn đơn vị là phòng ban của nhân viên để thao tác nhập liệu nhanh hơn


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R13, khi kế toán lập chứng từ, nếu chọn đối tượng là Nhân viên thì chương trình sẽ tự động chọn Đơn vị là phòng ban của nhân viên đó để tiết kiệm thời gian nhập liệu.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R13: Khi Kế toán lập chứng từ, nếu chọn đối tượng là Nhân viên và muốn chọn thông tin đơn vị để quản lý thì Kế toán sẽ phải tự chọn thông tin Đơn vị dẫn đến mất thời gian để thao tác.
  • Từ phiên bản R13: Khi lập chứng từ, nếu chọn đối tượng là Nhân viên thì chương trình sẽ tự động chọn thông tin Đơn vị dưới phần thông tin chi tiết là phòng ban của nhân viên được chọn để tiết kiệm thời gian nhập liệu.
Tiện ích này được thực hiện trên các chứng từ sau:
        - Phiếu thu
        - Phiếu chi
        - Thu tiền gửi
        - Chi tiền gửi
        - Đơn mua hàng
        - Chứng từ mua hàng
        - Mua hàng nhiều hóa đơn
        - Mua dịch vụ
        - Trả tiền nhà cung cấp
        - Trả lại hàng mua
        - Giảm giá hàng mua
        - Nhận hóa đơn
        - Chứng từ bù trừ công nợ
        - Báo giá
        - Đơn đặt hàng
        - Chứng từ bán hàng
        - Giảm giá hàng bán
        - Trả lại hàng bán
        - Thu tiền khách hàng
        - Nhập kho
        - Xuất kho
    • Giả sử, khi kế toán lập Phiếu thu có chọn đối tượng là Nhân viên, dưới phần thông tin chi tiết sẽ tự động chọn Đơn vị là phòng ban của nhân viên đó:
 
    • Thực hiện tương tự với các loại chứng từ khác.


Xem thêm
1. Khi in đơn đặt hàng, kế toán mong muốn những VTHH thuộc cùng nhóm sẽ được nhóm lại giúp khách hàng phân biệt nhanh những sản phẩm/dịch vụ thực hiện trong lần bảo dưỡng để xác nhận đơn hàng
2. Kế toán mong muốn khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý có cả thông tin ghi chú (ở trường mở rộng) để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng
3. Kế toán mong muốn giao diện cấp số hóa đơn, khi chọn mẫu số thì cho phép hiển thị được hình thức hóa đơn để dễ phân biệt
4. Đối với các thuê bao chính thức cần kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết dung lượng và thời hạn sử dụng để khách hàng mua thêm
6. Danh sách hợp đồng cho phép lọc hợp đồng theo ngày tiền về, ngày hóa đơn trong một khoảng thời gian
7. Kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết thời hạn dùng thử và dung lượng dùng thử để khách hàng mua sản phẩm
8. Bổ sung chức năng nhập khẩu cập nhật từ excel của số dư đầu kỳ cho phép kế toán cập nhật số dư một cách nhanh chóng
9. Kế toán muốn xem được nhật ký của từng hợp đồng: ngày đề nghị ghi doanh số, người đề nghị, người ghi doanh số, .... để dễ dàng tra cứu
10. Kế toán muốn sao chép nội dung trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn đi tìm kiếm ở danh sách khác để kiểm tra
11. Cảnh báo cho khách hàng khi người dùng đăng nhập có múi giờ của client khác với múi giờ trên cloud